Goleta man celebrates his 100th birthday

POSTED: 05:00 PM PDT Mar 26, 2013    UPDATED: 10:53 PM PDT Mar 26, 2013 

A Goleta man celebrated his 100th birthday at the Goleta Senior Center on Tuesday.